OBS: Opgaverne virker ikke i Internet Explorer
Brug i stedet Google Chrome, Safari, Microsoft Edge, eller Firefox
Gratis opgaver
Antal opgaver ved abonnement:

120 ord 1

120 ord 2 Der er i alt 50 opgaver til 120 ord
120 ords memory stavelsesdeling Der er 20 memory spil og
der er 29 opgaver med stavelsesdeling
af 120 ord

360 ord 1

360 ord 2 Der er i alt 80 opgaver til 360 ord
Lydrette ord 1 Lydrette ord 2 Der er i alt 96 opgave med lydrette ord

forlyd 1

forlyd 2 Der er opgaver til 1,2 eller 3 konsonanter i forlyd. I alt 188 opgaver

udlyd 1

udlyd 2 Der er opgaver til 1,2 eller 3 konsonanter i udlyd. I alt 120 opgaver

vokal
vokal-
forveksling
Der er i alt 68 opgaver til vokaler og vokal forvekslinger

db. kons. 1

db. kons. 2 Der er 20 opgaver med db. konsonanter
Arbejds-hukommelse 1 Arbejds-hukommelse 2 Der er 70 opgaver med arbejdshukommelse

endelser 1

endelser 2 Der er 44 opgaver med forskellige endelser

udsagnsord 1
udsagnsord 2 Der er 30 opgaver med udsagnsord

antonymer
synonym memory Der er 23 opgaver med synonymer og antonymer

forholdsord
forstavelser Der er 8 opgaver med forholdsord og 19 opgaver med forstavelser
morfemer
ordklasser Der er 20 opgaver med morfemer
leg med ord 1   Der er 25 opgaver med "leg med ord"

CD-ord træning
Der er 5 opgaver med CD-ord træning