opgave nr. 38.1
enkelt- eller dobbeltkonsonant 1      
hør ordet:
stave-hjælp: skriv hele ordet: ret:

ve ? er
hu ? er
pi ? e
kla ? e
li ? e
ve ? er
pi ? e
kla ? e
hu ? er
li ? e