opgave nr. 88.23
Lydrette ord med 2 eller 3 bogstaver
opgave 13
hør ordet:
skriv ordet: ret: