opgave nr. 39.1
enkelt- eller dobbeltkonsonant 1      
Hør opgaven:  
hør ordet:
skriv hele ordet: ret: