opgave nr. 43.4
Forstavelse van eller und    
Sæt forstavelsen  van  eller  und  foran bagerste del af ordet og skriv hele ordet
bagerste del af ordet: hele ordet: ret:

slap
skabt
 skelig  
være
siret
ære
skyld
vittig
slippe