opgave nr. 47.7
nutid - datid 7     
Skriv ordet i datid
(uregelmæssige)
nutid datid ret:

skyder
sidder
 tæller  
flyver
står
ligger
tager
kan
griber
siger