opgave nr. 51.1
forholdsord 1     
skriv forholds-ordene ind i de rigtige bokse
- alle ord skal bruges
på       med        i         for    
fra            ved             til             om 
   
  forholds
-ord:
  ret:

Der er hul bukserne
Der var en plet blusen
Ida går håndbold
Bananerne var Afrika
Hun sad vinduet
Det var koldt natten
Han var bange hunden
Barnet spiste fingrene