opgave nr. 26.17
Endelse: je eller ve 1       
hør
ordet:
skriv hele ordet: ret: