Vælg:   Træner ordene:
Gustavs kursus A 53 af, da, en, er, et, må, og, op, os, så
Gustavs kursus B 54 at, de, du, jo, få, nu, om, på, vi, se
Gustavs kursus C 55 den, der, det, har, her, kan, til, ud, var, år
Gustavs kursus D 56 alt, dag, fik, fin, gik, jeg, kom, sin, små, som
Gustavs kursus E 57 dem, fra, fri, ham, han, hen, hun, ind, jer, løb
Gustavs kursus F 58 far, man, med, men, min, mon, nej, når, tid, ved
Gustavs kursus G 59 dig, for, jeg, kun, mig, mod, ned, nok, sig, vil
Gustavs kursus H 60 sige, egen, dage, alle, blev, mine, oppe, stor, slog, hånd
Gustavs kursus I 61 fået, frem, folk, fast, smil, glad, står, seng, godt, gøre
Gustavs kursus J 62 hans, lige, hele, gang, helt, igen, ikke, imod, kone, inde
Gustavs kursus K 63 hvad, måde, side, haft, hvis, hvor, kort, bort, byen, høre
Gustavs kursus L 64 have, lidt, hjem, også, give, gode, pige, over, gået, mere
Gustavs kursus M 65 tage, sagt, selv, tale, hvem, hver, uden, øjne, sted, højt
Gustavs kursus N 66 ting, trak, vist, være, tror, unge, vide, fald, skal, sine

Klik
her for at åbne afkrydsnings-ark til opgaverne