opgave nr. 51.7
forholdsord 7     
skriv forholds-ordene ind i de rigtige bokse
- alle ord skal bruges
ad      efter       før        gennem    
foran            i           hos             forbi
   
  forholds
-ord:
  ret:

Ida elsker at være mormor
Han var nervøs prøven
hunden gøede manden
Han stod huset
Pigen sad dejligt solen
Solen skinnede ruden
Skuddet ramte langt målet
De var glade sejren