opgave nr. 51.6
forholdsord 6     
skriv forholds-ordene ind i de rigtige bokse
- alle ord skal bruges
i      inden        foran         mellem    
ad            efter           bag             imod
   
  forholds
-ord:
  ret:

Pigen gemte sig moren
De to hold kæmpede hinanden
Hunden løb bolden
De skulle hjem det blev mørkt
Børnene løb stien
Der stod en vagt banken
Pigen sad mor og far
Klokken er ti minutter syv