opgave nr. 51.5
forholdsord 5     
skriv forholds-ordene ind i de rigtige bokse
- alle ord skal bruges
bag       efter       uden         ad    
for         på        omkring      langs 
   
  forholds
-ord:
  ret:

De gik vandkanten
Jeg har 80 kr. tilbage
Han var kommet afsted madpakke
De fik et bolsje gangen
Hvem gemmer sig masken?
Lægen sørger den syge
Han stod mål
De kom lige hinanden