opgave nr. 51.3
forholdsord 3     
skriv forholds-ordene ind i de rigtige bokse
- alle ord skal bruges
på       med        af         gennem    
fra            efter           bag             over 
   
  forholds
-ord:
  ret:

Ida gemte sig døren
Hesten hoppede hegnet
Maden stod bordet
Eventyret var skrevet Grimm
De kom toget
Gaven er Mormor
Der fløj en sten ruden
Han gik til bageren kager