opgave nr. 51.2
forholdsord 2     
skriv forholds-ordene ind i de rigtige bokse
- alle ord skal bruges
på       fra        for        om    
af            med            til             langs
    
  forholds
-ord:
  ret:

Solen skinner tit sommeren
Hun gik snart forstanden
Jeg glæder mig ferien
Der var træer vejen
De skreg grin
Hunden var glad kødbenet
Hun stolede ham
Ida kom sammen far