gt eller lgt
(opgave 21.1)
gt eller ngt
(opgave 21.2)
sk eller lsk
(opgave 21.3)
sk eller rsk
(opgave 21.4)
st eller mst
(opgave 21.5)
st eller rst
(opgave 21.6)
TO ELLER TRE KONSONANTER I UDLYD
 MED STAVEHJÆLP
forside
TO ELLER TRE KONSONANTER I UDLYD
 UDEN STAVEHJÆLP
gt eller lgt
(opgave 22.1)
gt eller ngt
(opgave 22.2)
sk eller lsk
(opgave 22.3)
sk eller rsk
(opgave 22.4)
st eller mst
(opgave 22.5)
st eller rst
(opgave 22.6)