LYT og STAV
finder du
fejl læs venligst her
Sådan åbner du opgaverne:
(også for anden support)

 support
OBS: Alle opgaver fra "Lyt og stav" fungerer sammen med CD-ORD.
Orddiktaterne er f.eks. gode til at træne lidt større elever i brug af
CD-ORD.
Under "tablet og mac" er der opgaver, der træner brug af jokertegn i CD-ORD

Sct. Ibs Skole
Horsens
360 ORD
360 ord let
360 ord svær
FORHOLDSORD
forholdsord
tablet og mac

Gustavs kurser:
Intensiv træning af ord med to, tre og fire bogstaver.
Gå til
”Tablet og Mac” udgaven og vælg ”Gustavs kurser”. Opgaverne virker også på pc med Google Chrome som browser

UDLYDE
vokal i udlyd
en konsonant i udlyd
en eller to konsonanter i udlyd
to konsonanter i udlyd
to eller tre konsonanter i udlyd
tre konsonanter i udlyd
endelser
FORLYDE
vokal i forlyd
en konsonant i forlyd
en eller to konsonanter i forlyd
to konsonanter i forlyd
to eller tre konsonanter i forlyd
tre konsonanter i forlyd
forstavelser

 

BØJNINGER
udsagnsord
nutid-datid  
navneord
tillægsord

 

 

"Puslerier" 
antonymer
synonymer
lav ord
   (lande, navne m.m.)

 

120 ORD
120 ord lette
120 ord alle
120 ord svære
AFKRYDSNINGS-ARK
afkrydsningsark
lærerark
lærervejledning
VOKALER
forskellige vokaler
vokalforveksling
KONSONANTER
enkelt eller dobbelt
ORD-DIKTATER
ord-diktater